Moj Krug je udruženje mladih koje se bavi vršnjačkom podrškom i edukacijom. Njeni osnivači i organizacioni tim, kao i preko 95% članstva su mladi iz sistema socijalne zaštite ili oni koji su nekada bili sistemu socijalne zaštite. Udruženje je osnovano 26.04.2018. i broji 89 članova.

Misija:

Osnaživanje mladih u prepoznavanju i ostvarivanju svog punog potencijala kroz razvoj veština neophodnih za početak samostalnog života i donošenje odluka važnih za njihov život kao i suočavanje sa izazovima koji ih očekuju. Javno zagovaranje prava mladih i njihovo aktivno učešće u društvu.

Vizija:

Svet u kome svaka mlada osoba ostvaruje svoj potencijal i oblikuje sopstvenu budućnost.

Ciljevi:

 • Razvoj svesti o pripadnosti mladima
 • ‎‎Promena slike o mladima iz sistema alternativne zaštite, osvešćivanje društva
 • Javno zastupanje mladih
 • Pružanje podrške mladima, posebno onima koji napuštaju sistem alternative zaštite
 • Promocija zdravih životnih stilova
 • Vršnjačka podrška i usmeravanje mladih ka boljem i kvalitetnijem životu
 • Razvoj veština za početak samostalnog života
 • Promovisanje društvene brige o deci i mladima
 • Promovisanje nenasilnog, rodno ravnopravnog, tolerantnog i otvorenog društva
 • Promovisanje aktivnog učešća mladih sa ciljem njihovog uključivanja u procese donošenja odluka
 • Promovisanje omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja kroz sprovođenje volonterskih aktivnosti;
 • Unapređenje komunikacije između mladih u zemlji, regionu i širom sveta
 • Saradnja i povezivanje sa organizacijama slične orijentacije i drugim relevantnim institucijama koje prate regionalne i globalne integracije
 • Prati regionalne i globalne integracije
 • Humanitarni rad.